Inwestycje wiadomosci

Subscribe to Kanał Inwestycje wiadomosci Inwestycje wiadomosci
Najnowsze informacje na temat rynku funduszy inwestycyjnych, emerytalnych, notowania, rankingi, szkolenia, raporty na zlecenie, karty funduszy, dostawa danych, oprogramowanie dla doradców finansowych, produkty strukturyzowane
Zaktualizowano: 1 godzina 46 min. temu

Ten rok należy do funduszy mieszanych

pt., 12/15/2017 - 16:13
Stopy zwrotu wypracowane od stycznia do listopada są najlepsze od lat. Powodów do zadowolenia dostarcza także tegoroczny bilans sprzedaży – jak dotąd do funduszy mieszanych trafiło +3,4 mld zł netto

To był tydzień: Fuzje, przejęcia i Fed

pt., 12/15/2017 - 11:54
Dużo się działo w polskiej gospodarce, ale informacją tygodnia dla inwestorów była decyzja Fed o podwyżce stóp procentowych

Wysoka zmienność na tureckiej giełdzie

pt., 12/15/2017 - 09:43
Po wcześniejszych spadkach doszło do odbicia na giełdzie w Stambule. O ile część akcji powróciła do poziomów sprzed korekty, to z walutą nie jest już tak dobrze. Lira notowana jest istotnie poniżej poziomu sprzed kilku miesięcy. I niestety, wobec niedostatecznych działań banku centralnego (w dniu wczorajszym podniósł oprocentowanie tzw. późnego okna płynnościowego dla banków o 50 pb do 12,75% wobec oczekiwań ...

Przegląd prasy (2017-12-15)

pt., 12/15/2017 - 09:16
W dzisiejszej prasie przeczytamy o prognozach dla warszawskiej giełdy na 2018 r. oraz o korzyściach z udziału w PPK. Dowiemy się również, jak postępują prace nad projektem ustawy dotyczącej REIT-ów

Quercus TFI: Przyszły rok przyniesie odpoczynek po wzrostach

czw., 12/14/2017 - 15:40
W 2018 r. powinniśmy spodziewać się spadków na giełdach, i to zarówno na rynkach rozwiniętych jak i wschodzących. Zyskiwać będą dolar i złoto  – uważa Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI

Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego - Podejście zespołowe

czw., 12/14/2017 - 13:51
Charakterystyka produktu
Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego przeszedł w 2016 i 2017 r. wyraźną przemianę. Nie chodzi tu bynajmniej o rewolucję, a raczej ewolucję w kierunku produktu, który ma bardziej efektywnie wykorzystywać sytuację na krajowych spółkach o małej i średniej kapitalizacji. Słowo „krajowych” jest tutaj o tyle istotne, że inwestorom zainteresowanym ...

Altus TFI i PGE TFI zrobią fundusz Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Na start ponad 1 mld złotych aktywów

czw., 12/14/2017 - 11:09
Towarzystwa utworzyły konsorcjum i 13 grudnia podpisały z JSW umowę współpracy związaną z utworzeniem i zarządzaniem funduszem inwestycyjnym zamkniętym

Cena złota w górę po decyzji Fed

czw., 12/14/2017 - 10:20
Początek bieżącego tygodnia na rynkach metali szlachetnych był czasem dominacji strony podażowej i kontynuacji zniżek z poprzedniego tygodnia. Wyjątkiem był pallad, którego notowania kontynuują trend wzrostowy. Z kolei notowania złota, srebra i platyny jeszcze podczas poniedziałkowej sesji notowały spadki. Później ceny tych kruszców ustabilizowały się w oczekiwaniu na środową decyzję Rezerwy Federalnej w ...

Przegląd prasy (2017-12-14)

czw., 12/14/2017 - 09:34
W dzisiejszej prasie przeczytamy o rozwoju polskiego rynku obrotu wierzytelnościami, perspektywach dla funduszy zdrowia oraz podwyżce stóp za oceanem

IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń było dodatnie 11. miesiąc z rzędu w listopadzie

czw., 12/14/2017 - 08:10
Prawie +2 mld zł wpłynęły w listopadzie i jest to zdecydowanie rekord tego roku - wynika z najnowszych danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA)

5 korzyści inwestowania w PPE

czw., 12/14/2017 - 00:01
Podstawowym problemem w gromadzeniu oszczędności na emeryturę jest motywacja. Z pomocą przychodzą pracodawcy, którzy oferują programy grupowe i finansuje składki podstawowe

Tomasz Jóźwik laureatem nagrody Grand Press Economy

śr., 12/13/2017 - 14:37
Dziennikarz Gazety Prawnej został nagrodzony prestiżową nagrodą redakcji „Press”. To wyraz uznania m.in. za opisanie afery z funduszami zarządzanymi przez Dom Maklerski W Investments

Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (listopad 2017)

śr., 12/13/2017 - 12:44
Listopad był jednym z najlepszych miesięcy pod względem tegorocznego bilansu sprzedaży. Według naszych szacunków saldo wpłat i wypłat całego rynku wyniosło przeszło +1,95 mld zł

Już co czwartą złotówkę trzymamy w funduszach gotówkowych

śr., 12/13/2017 - 12:43
Ten rok zdecydowanie należy do funduszy gotówkowych. Od początku roku klienci wpłacili do nich już ponad 7 mld zł. Aktywa w nich zgromadzone sięgnęły 38 mld zł, a udział w rynku przekroczył 25%

Zmienność na giełdach najniższa od kryzysu

śr., 12/13/2017 - 12:09
Najniższa od czasu kryzysu finansowego zmienność na światowych giełdach sugeruje, by przy inwestowaniu w akcje zachować większą ostrożność.

Inwestując za granicą zwróć uwagę na opłaty

śr., 12/13/2017 - 10:29
Już około 300 funduszy krajowych TFI daje nam możliwość inwestowania na rynkach zagranicznych. Mniej więcej co czwarty działa w formule master-feeder. Sprawdzamy czy ta formuła oznacza niższe koszty

Przegląd prasy (2017-12-13)

śr., 12/13/2017 - 09:22
Przeglądając dzisiejszą prasę dowiemy się, które TFI postanowiły poszerzyć ofertę produktów emerytalnych. Dowiemy się również, które fundusze moga być tegorocznymi liderami stóp zwrotu

Pioneer Stabilnego Wzrostu - najlepiej od 2009 roku

wt., 12/12/2017 - 15:52
Charakterystyka produktu
Pioneer Stabilnego Wzrostu to fundusz przeznaczony dla osób o niewielkiej tolerancji na ryzyko, jednak oczekujących wyższych stóp zwrotu niż charakterystycznych dla np. funduszy dłużnych. Ma on za sobą dość burzliwą historię, a faktyczna ...

Spółki medyczne nie wystarczą, Trigon dodaje dopalacz

wt., 12/12/2017 - 14:47
Trigon TFI zmienia strategię funduszu Medyczny Publiczny FIZ. Poza spółkami medycznymi, aktywa będą lokowane także w spółki typu wzrostowego

Aktywa funduszy inwestycyjnych (listopad 2017)

wt., 12/12/2017 - 13:45
Na koniec listopada wartość aktywów zgromadzonych w krajowych funduszach inwestycyjnych wyniosła 276,1 mld zł i była o +0,3% większa niż przed miesiącem

Strony